• slider image 95
  • slider image 113
  • slider image 114
  • slider image 115
  • slider image 116
:::
檔案名稱
日期 大小 人氣
臺北市北投區明德國民小學保有及管理個人資料項目彙整一覽表
2018-08-26 23:36:14 291.3 KB 87
明德國小提供政府資訊申請書
2018-08-26 23:36:53 38.5 KB 69
個人資料保護業務公開作業範本說明
2018-08-26 23:37:17 430.2 KB 61
臺北市政府教育局原函
2018-08-26 23:37:37 84.2 KB 60
法務部原函
2018-08-26 23:37:56 84.1 KB 64
個人資料保護法條文
2018-08-26 23:38:13 301.8 KB 58