• slider image 114
  • slider image 115
  • slider image 116
  • slider image 119
  • slider image 120
:::

校務會議

檔案名稱
日期 大小 人氣
明德國小校務會議代表組織辦法
2019-01-10 08:52:02 62.3 KB 144
臺北市國民中小學校務會議實施要點
2018-11-05 10:33:46 255.1 KB 123
109年8月校務會議會議紀錄及照片
2020-08-31 16:44:15 2 MB 22
109年8月校務會議提案內容
2020-08-19 10:53:26 10.6 MB 29
109年8月校務會議開會通知單及提案數公告
2020-08-19 10:49:35 652.3 KB 24
109年1月校務會議會議紀錄及照片
2020-01-22 13:44:20 1.6 MB 62
108學年度第2學期校務會議開會通知單
2020-01-10 16:03:37 294.8 KB 58
108年8月校務會議紀錄及照片
2019-09-02 11:01:41 690.1 KB 70
108年1月校務會議紀錄及照片
2019-01-21 14:18:58 494.2 KB 113
107年8月校務會議紀錄及照片
2018-11-05 10:41:26 435.9 KB 118
107年1月校務會議記錄及照片
2018-11-05 10:40:14 1.6 MB 117
106年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:39:54 1.1 MB 135
106年1月校務會議記錄
2018-11-05 10:39:38 274.4 KB 92
105年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:39:25 306 KB 99
105年1月校務會議紀錄
2018-11-05 10:39:07 1.8 MB 95
104年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:38:52 1.4 MB 102
104年1月校務會議紀錄
2018-11-05 10:38:36 2.2 MB 104
103年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:38:23 79.4 KB 105
103年1月校務會議紀錄
2018-11-05 10:38:06 69.1 KB 94
102年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:37:18 102.7 KB 97
102年1月校務會議紀錄
2018-11-05 10:37:04 155.8 KB 93
101年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:36:42 197.4 KB 117
100年8月校務會議紀錄
2018-11-05 10:36:27 375.7 KB 141
100年1月校務會議紀錄
2018-11-05 10:34:39 204 KB 106